Oulun Lipporanta Kuntosaliin Granab 9000NE50

Granab 9000NE50 oli akusti­ikka­su­un­nit­teli­jan ratkaisu Oulun Lip­po­ran­nan kun­tos­alin askel- ja ilmaäänener­istämiseen. Granab jär­jestelmäl­lä saadaan tehokkaasti vaimen­net­tua kun­tos­alin lait­teista aiheutu­vat äänet, jot­ka häir­it­sevät ympäröivien...

HØRNING KALANRUOTOKUVIO RETTIG-GROUPILLE

ISS-Palve­lut Oy:n urakoimaan Ret­tig-Groupin kiin­teistöön osoit­teessa Bule­var­di 46 asen­netaan 1000m2 Hørn­ing par­ket A/S:n valmis­ta­maa tam­mi kalan­ruo­toku­vi­o­lat­ti­aa. 10 x 50 x 250mm sauvoista koos­t­u­va kuvio liimataan alus­taan liimat­tuun ja...