B:hardilta uudet supermattalakatut tuotteet

B:hardilta uudet supermattalakatut tuotteet

Itä­val­ta­laisen B:hardin tuote­va­likoima on kas­vanut super­mat­ta­laka­tu­il­la tuot­teil­la. Alku­un lakat­tuna on saatavil­la värit­tömät Tam­mi Style (Select) — ja Tam­mi Charak­ter (Rus­tic) -lajitel­mat. Taval­lisen mat­ta­lakan kiil­toaste on noin 15....
Esittelyssä puulattioita moneen makuun

Esittelyssä puulattioita moneen makuun

Tim­ber­wisen par­ketit ovat jo monille tut­tu­ja. Laadukas­ta lankku­par­ket­tia on valmis­tet­tu Loimaal­la jo vuodes­ta 1999. Itä­val­ta­lainen B:hard sen sijaan on uusi tulokas puu­lat­tia­markki­noil­la. Se on aivan uuden­tyyp­pinen kestävä ja edulli­nen...
Puulattioiden esittelypäivät Kuopiossa ja Joensuussa

Puulattioiden esittelypäivät Kuopiossa ja Joensuussa

Esit­te­lypäivänä Kuo­pi­on Uuni ja Kaake­li Oy:ssä Kolmisopes­sa vieraili tasaiseen tahti­in puu­lat­tioista kiin­nos­tunei­ta sis­us­tus­su­un­nit­telijoi­ta ja raken­nusalan ammat­ti­laisia. Export­pro Fin­landin toim­i­tusjo­hta­ja Mat­ti Kekäläi­nen esit­teli...