B:hard-puulattia Kuopion Rakenna ja Asu -messuilla

Kuo­pi­on Raken­na ja Asu -mes­sut on var­ma kevään merk­ki. B:hard-puulattiat oli näyt­tävästi esil­lä Jokiväri Oy:n ihas­tut­taval­la mes­su­osas­tol­la. Mes­su­osas­ton lat­ti­aan asen­net­ti­in elävä ja tyy­likäs B:hardin super­mat­ta­lakat­tu Tam­mi Charak­ter...