Van­ha Suomen Pankin Kuo­pi­on kont­tori sijait­see Snell­manin puis­ton reunal­la Kuo­pi­on Museon naa­puris­sa. Grani­it­tisen raken­nuk­sen suun­nit­teli arkkite­hti J.V. Ström­berg ja se valmis­tui vuon­na 1912. Pankin holvis­sa säi­lytet­ti­in Ensim­mäisen maail­man­so­dan aikana Suomen koko kul­tavaran­toa. Nykyään raken­nus on suo­jeluko­hde. 

Raken­nuk­ses­sa sijait­se­van toimis­ton lat­tioi­hin ollaan asen­ta­mas­sa Tim­ber­wisen mat­ta­lakat­tu tam­mi­nen kalan­ruo­topar­ket­ti (Tam­mi Clas­sic Nordic Her­ring­bone 150x900 mm). Keski­lat­t­ian kalan­ruo­toku­vio on kehys­tet­ty lankku­par­ketil­la (Tam­mi Clas­sic Nordic 185x2180 mm) ja lat­tia on lis­toitet­tu mas­si­ivi­ta­m­milistal­la (18x80 mm).

Tim­ber­wisen alus­taan liimat­ta­va kalan­ruo­toku­vio on per­in­teisen kalan­ruo­topar­ketin mod­erni ver­sio. Isom­mista paloista muo­dos­tu­va kuvio luo näyt­tävän ja arvokkaan lat­t­ian, joka sopii niin van­haan kuin mod­erni­inkin arkkite­htu­uri­in.