Kan­sain­välisil­lä BAU raken­nusalan mes­suil­la oli suo­ma­laisen arkkite­hti Juhani Pal­las­maan perus­ta­man kan­sain­välisen Archi-World Acad­e­myn jär­jestämä sem­i­naari, jon­ka tee­m­ana oli The Future of Build­ing. Tilaisu­udessa huip­puarkkite­hti­toimis­tot ympäri maail­maa esit­te­liv­ät Round­table-keskustelus­sa omien pro­jek­tien­sa kaut­ta rak­en­tamisen tule­vaisu­u­den suun­tia ja keskuste­liv­at niistä. Tässä tilaisu­udessa B:hard-puulattia oli nos­tet­tu yhdek­si tule­vaisu­u­den rak­en­tamisen uusista inno­vati­ivi­sista tuot­teista mm. ekol­o­gisuuten­sa ansios­ta. B:hardin valmis­tus­pros­es­si on puu­raa­ka-ainet­ta säästävä ja puu tuote­taan kestävästi hoide­tu­ista met­sistä.