Itä­val­ta­laisen B:hardin tuote­va­likoima on kas­vanut super­mat­ta­laka­tu­il­la tuot­teil­la. Alku­un lakat­tuna on saatavil­la värit­tömät Tam­mi Style (Select) — ja Tam­mi Charak­ter (Rus­tic) -lajitel­mat. Taval­lisen mat­ta­lakan kiil­toaste on noin 15. B:hardin super­mat­ta­lakas­sa kiil­toaste on vain 5. Se on siis todel­la him­meä ja antaa puulle silkkisen ja hel­posti hoidet­ta­van pin­nan.

Lisäti­eto­ja:

Tiina Kekäläi­nen

p. 050 597 3450