B:hard-puulattia Kuopion Rakenna ja Asu -messuilla

Kuo­pi­on Raken­na ja Asu -mes­sut on var­ma kevään merk­ki. B:hard-puulattiat oli näyt­tävästi esil­lä Jokiväri Oy:n ihas­tut­taval­la mes­su­osas­tol­la. Mes­su­osas­ton lat­ti­aan asen­net­ti­in elävä ja tyy­likäs B:hardin super­mat­ta­lakat­tu Tam­mi Charak­ter...
Messuterveiset Saksasta

Messuterveiset Saksasta

Toim­i­tusjo­hta­ja Mat­ti Kekäläi­nen korkkasi uuden mes­su­vuo­den Domo­tex-mes­suil­la 11.–14.1.2019 Sak­sas­sa. Jokavuo­tiset maail­man­laa­juiset lat­ti­ap­in­noitemes­sut pide­tään Han­noveris­sa teemal­la ”The World Under Your Feet”. Mes­suille kokoon­tu­vat...