Tim­ber­wisen par­ketit ovat jo monille tut­tu­ja. Laadukas­ta lankku­par­ket­tia on valmis­tet­tu Loimaal­la jo vuodes­ta 1999. Itä­val­ta­lainen B:hard sen sijaan on uusi tulokas puu­lat­tia­markki­noil­la. Se on aivan uuden­tyyp­pinen kestävä ja edulli­nen puu­lat­tia.

Puu­lat­tioiden esit­te­lykiertue jatkui Lappeen­ran­nas­sa, Kou­volas­sa ja Mikke­lis­sä. Laadukkaat Tim­ber­wisen par­ketit kuu­lui­v­at jo kaikkien suun­nit­telijoiden suosikkei­hin mut­ta B:hard-uutuus otet­ti­in mie­lenki­in­nol­la vas­taan kestävänä ja edullise­na vai­h­toe­htona.

Tim­ber­wisen par­ket­tien lisäk­si myös B:hard-puulattiat ovat nyt Värisilmäli­ikkei­den valikoimis­sa Joen­su­us­sa, Lappeen­ran­nas­sa ja Mikke­lis­sä sekä Kuo­pi­on Uuni ja Kaake­lis­sa. Näistä tuot­teista löy­tyy hinnal­taan ja omi­naisuuk­sil­taan sopi­va puu­lat­tia kaikille remon­toi­jille ja rak­en­ta­jille.