FM Tiina Kekäläi­nen on aloit­tanut Export­Pro Fin­land Oy:n myyn­ti- ja markki­noin­tipääl­likkönä 15.10.2018. Yhtiön yleisen markki­noin­tivi­estin­nän lisäk­si hän vas­taa yhtiön edus­tamien lat­ti­ap­in­noit­tei­den myyn­nistä ja markki­noin­nista sis­us­tusarkkite­hdeille, sis­us­tus­su­un­nit­telijoille ja rautakaup­paketjuille.

Yhteystiedot:

Tiina Kekäläi­nen

050 597 3450

tk@innofloor.fi