ISS-Palve­lut Oy:n urakoimaan Ret­tig-Groupin kiin­teistöön osoit­teessa Bule­var­di 46 asen­netaan 1000m2 Hørn­ing par­ket A/S:n valmis­ta­maa tam­mi kalan­ruo­toku­vi­o­lat­ti­aa. 10 x 50 x 250mm sauvoista koos­t­u­va kuvio liimataan alus­taan liimat­tuun ja naulat­tuun vaner­i­in, hio­taan ja lakataan. Työn suorit­taa Kuo­pi­on Par­ket­ti­asen­nus Oy ja asen­nus tapah­tuu helmiku­un 2018 aikana.