Toim­i­tusjo­hta­ja Mat­ti Kekäläi­nen korkkasi uuden mes­su­vuo­den Domo­tex-mes­suil­la 11.–14.1.2019 Sak­sas­sa. Jokavuo­tiset maail­man­laa­juiset lat­ti­ap­in­noitemes­sut pide­tään Han­noveris­sa teemal­la ”The World Under Your Feet”. Mes­suille kokoon­tu­vat alan ammat­ti­laiset ympäri maail­maa hais­tele­maan alan uusia tuu­lia niin van­ho­jen konkarei­den kuin uusien tulokkaidenkin osas­toille. Samal­la tavataan van­ho­ja tut­tu­ja ja solmi­taan uusia tut­tavuuk­sia.

Illal­lisel­la kohta­si­vat Suo­mi, Kiina, UAE, Italia ja Qatar.

Han­noverista Mat­ti suun­tasi kohti lumista Bai­je­ria. BAU on kas­va­va kan­sain­vä­li­nen raken­nusalan mes­su­ta­pah­tu­ma, joka pide­tään 14.–19.1.2019 Münchenis­sä. B:hard-puulattian valmis­ta­jan Stöckl Parkett’in osas­tol­la oli vils­ket­tä aamus­ta iltaan. Mes­suil­la mon­en­laista huomio­ta saanut B:hard-puulattia herät­ti paljon mie­lenki­in­toa.

Stöckl Parkett’in osas­tol­la Mat­ti tapasi asi­akkaita­mme mm. Viros­ta, Nor­jas­ta, Tan­skas­ta ja Suomes­ta.