Granab 9000NE50 oli akusti­ikka­su­un­nit­teli­jan ratkaisu Oulun Lip­po­ran­nan kun­tos­alin askel- ja ilmaäänener­istämiseen. Granab jär­jestelmäl­lä saadaan tehokkaasti vaimen­net­tua kun­tos­alin lait­teista aiheutu­vat äänet, jot­ka häir­it­sevät ympäröivien tilo­jen käyt­töä.