Esit­te­lypäiväkiertue start­taa Kuo­pios­ta. Höyryävän glögimukin äärel­lä kuul­laan ajanko­htaisia kuu­lu­misia puu­lat­tia­maail­mas­ta.

Esit­telyssä on koti­maisen Tim­ber­wisen lankku­par­ket­ti­va­likoima, uudet kuvi­o­lat­ti­at ja vas­ta ilmestynyt uud­is­tet­tu suun­nit­teli­jakan­sio.

B:hard-kovapuulattia on aivan uuden­tyyp­pinen, kestävä ja edulli­nen puu­lat­tia Itä­val­las­ta. Esit­te­lypäivil­lä tehtaan edus­ta­ja ker­too sen eri­no­mai­sista omi­naisuuk­sista kestävänä, tur­val­lise­na ja ekol­o­gise­na val­in­tana.

 

ESITTELYPÄIVÄT:

 

Kuo­pio ti 6.11.2018 klo 9–17

Kuo­pi­on Uuni ja Kaake­li Oy, Kolmisopen­tie 16, 70780 Kuo­pio

 

Joen­suu ti 13.11.2018 klo 9–17

Värisilmä Joen­suu, Kuur­nankatu 38, 80130 Joen­suu

 

Lappeen­ran­ta ti 20.11.2018 klo 10–17

Värisilmä Lappeen­ran­ta, Ratakatu 32, 53100 Lappeen­ran­ta

 

Kou­vola ke 21.11.2018 klo 9–17

Kymen Par­ket­ti Oy, Torvi­tie 3, 45130 Kou­vola

 

Mikke­li to 22.11.2018 klo 9–17

Värisilmä Mikke­li, Setrikatu 6, 50100 Mikke­li