M1-merkki kertoo tuotteen vähäpäästöisyydestä. Rakennusmateriaalien päästöluokituksen tavoitteena on rakennuksen hyvä sisäilman laatu.

Hyvään sisäilmastoon vaikuttavat monet tekijät ja ne on otettava huomioon suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Yksi tärkeä tekijä on sisätilojen rakennusmateriaalit. Rakennusmateriaalien päästöluokitusten tavoitteena on edistää vähäpäästöisten rakennusmateriaalien kehittämistä ja käyttöä. 

Luokitukset myöntää Rakennustietosäätiö RTS sr. 

Lisätietoa osoitteesta: https://www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/m1_luokitukset.html