Kuo­pi­on Raken­na ja Asu -mes­sut on var­ma kevään merk­ki. B:hard-puulattiat oli näyt­tävästi esil­lä Jokiväri Oy:n ihas­tut­taval­la mes­su­osas­tol­la. Mes­su­osas­ton lat­ti­aan asen­net­ti­in elävä ja tyy­likäs B:hardin super­mat­ta­lakat­tu Tam­mi Charak­ter -puu­lat­tia.

Tänä vuon­na mes­su­osas­ton teemo­ja oli­vat  mm. luon­to, luon­nol­lisu­us, ekol­o­gisu­us ja puu mate­ri­aali­na. Näi­hin teemoi­hin B:hard-puulattia sopii eri­no­mais­es­ti. Mes­su­osas­to sai ansait­se­maansa huomio­ta ja lat­ti­aa ihastelti­in niin ulkonäön kuin yliv­er­tais­ten omi­naisuuk­sien­sa puoles­ta. B:hard on kestävä, ekologi­nen, tur­valli­nen ja edulli­nen tule­vaisu­u­den puu­lat­tia.