Henkilöstötiedote — lisävoimia myyntiin ja markkinointiin

FM Tiina Kekäläi­nen on aloit­tanut Export­Pro Fin­land Oy:n myyn­ti- ja markki­noin­tipääl­likkönä 15.10.2018. Yhtiön yleisen markki­noin­tivi­estin­nän lisäk­si hän vas­taa yhtiön edus­tamien lat­ti­ap­in­noit­tei­den myyn­nistä ja markki­noin­nista...